Poľský Inštitút knihy vyhlasuje na rok 2012 súťaž Transatlantyk pre najlepšieho šíriteľa poľskej kultúry v zahraničí. Cena Transatlantyk sa udeľuje už ôsmykrát, je určená prekladateľom, vydavateľom, lite­rárnym kritikom alebo animátorom kultúrneho života. Návrhy môžu predkladať vedecké a kultúrne inštitúcie, vydavateľ­stvá ale aj súkromné osoby do 31.  mar­ca 2012. Transatlantyk doteraz získali propagátori poľskej kultúry z  Nemecka, Švédska, Ruska, Srbska, Talianska a mi­nulý rok sa laureátkou stala česká prekla­dateľka Vlasta Dvořáčková.