Výzva na náhradnú rezidenciu TROJICA AIR

Zverejňujeme výzvu na náhradnú rezidenciu pre prekladateľov, ktorá sa bude konať v termíne 16. 9. – 15. 10. 2021. 

Literárne informačné centrum, Mesto Banská Štiavnica a o.z. Literatúra ponúkajú mesačný rezidenčný pobyt v dĺžke jedného mesiaca prekladateľke / prekladateľovi slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence).

 

Rezidencia sa bude konať v termíne 16. 9. – 15. 10.

 

Prekladateľ bude mať k dispozícii jednoizbový byt a pracovňu v centre Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí (vstup z Radničného námestia) a mesačné štipendium vo výške 1000 eur. Polovica štipendia bude uhradená prevodom pri nástupe na rezidenčný pobyt a druhá polovica po naplnení rezidenčného pobytu.

Literárne informačné centrum nezabezpečuje rezidentovi úhradu cestovných nákladov a iných výdavkov.

Pobyt je určený len pre prekladateľa (bez sprievodu).

 

Prosíme prekladateľov, aby svoje žiadosti poslali do 30. 8. 2021 na adresu rezidencie@litcentrum.sk

Výsledky vyhlásime 31. 8. 2021.

 

Žiadosť musí obsahovať:

a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

b/ List objasňujúci výber prekladaného diela

c/ Letter of intent od vydavateľstva, v ktorom má dielo vyjsť alebo zmluva s vydavateľstvom. (Hoci podmienky rezidencie uprednostňujú projekty s garanciu budúceho vydania, pri výbere perspektívneho diela budeme hodnotiť aj projekty, ktoré preukážu predbežný záujem vydavateľstva.)

d/ Licenčnú zmluvu medzi autorom pôvodného diela a vydavateľstvom na preklad diela alebo povolenie autora pôvodného diela prekladať dielo v prípade predloženia letter of intent od vydavateľstva.

 

Doplňujúce informácie:

  • Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež alebo poézia. (Výzva sa netýka vedeckej a odbornej literatúry.)

  • Vybrané dielo nesmie byť v danom jazyku v minulosti knižne publikované.

Kritéria hodnotenia:

  • Pri vyhodnocovaní žiadostí má najväčšiu váhu zmluvné zabezpečenie budúceho prekladu a garancia jeho budúceho vydania.

  • Vo významnej miere tiež prihliadame na výber diela a prekladateľom odporúčame orientovať sa podľa toho, ktoré diela v minulosti na Slovensku zarezonovali (ceny, recenzie a celkové pozitíve prijatie), prípadne sú prekladané aj do iných jazykov.

  • Hodnotíme tiež skúsenosti prekladateľa a jeho vydané preklady.

Konzultácia je možná na adrese: rezidencie@litcentrum.sk.

Titulný obrázok: Freepik