Výzva na predkladanie nominácií na cenu Sérgia Vieiru de Mello

Villa Decius v Krakove udeľuje od roku 2003 cenu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Sérgia Vieiru de Mello (2002 – 2003). Na túto cenu možno nominovať osoby alebo mimovládne organizácie z Poľska a iných krajín. Cena sa udeľuje za iniciovanie, podporu a rozvoj aktivít smerujúcich k mierovej koexistencii rôznych spoločenstiev, náboženstiev a kultúr.

Kandidátov možno nominovať prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá sa nachádza na webovej stránke: villa.org.pl, do 30. júna 2014.

Laureáti tohtoročnej ceny budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23. októbra 2014 počas konferencie „Power of Powerless Revisited“ vo Ville Decius v Krakove. Villa Decius uhradí náklady spojené s cestou laureátov do Krakova a s ich pobytom.