Výzva na predkladanie žiadostí o účasť na „Visegrád Academy of Cultural Management“

Vyšehradská akadémia kultúrneho manažmentu je výcvikový program trvajúci 24 mesiacov s tromi pobytovými fázami (1. až 10. septembra 2014 v Krakov, 9. až 18. marca 2015 v Prahe a 11. až 14. septembra v Tbilisi). Program je určený manažérom v oblasti kultúry v krajinách V4, ktorí už majú pracovnú skúsenosť, a partnerom z krajín Východného partnerstva, čiže z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldovy a Ukrajiny.

Ďalšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na stránke http://www.vacum.eu/

Prihlášky možno podávať do 15. mája 2014.