Výzva na predkladanie žiadostí o Vyšehradské literárne štipendium 2023

Prihláste sa elektronicky do 15. októbra 2022!

Štipendium je určené:
● autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
● esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v rešpektovanom médiu

Rezidenčné pobyty sa uskutočnia v Bratislave, Budapešti, Krakove a Prahe počas dvoch stanovených termínov:
● Jarný rezidenčný pobyt (dĺžka 6 týždňov):
od 1. mája do 12. júna 2023
● Jesenný rezidenčný pobyt (dĺžka 3 mesiace):
od 1. septembra do 30. novembra 2023

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky. Každý z nich sa pobytu zúčastní v inej krajine spoločne s tromi rezidentmi z ďalších partnerských krajín. Odborná komisia na oba termíny nominuje aj štyroch slovenských náhradníkov alebo náhradníčky.

Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku a odoslať ju najneskôr do poludnia 15. októbra 2022

Informácie o rezidenčnom programe
Výberové kritériá
Elektronická prihláška

Vyšehradské literárne štipendium zabezpečuje Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý ho organizuje v spolupráci s partnerskými organizáciami: Stowarzyszenie Willa Decjusza v Krakove (hlavný koordinátor programu), Institut umění v Prahe, Petőfi Irodalmi Múzeum v Budapešti a Literárne informačné centrum (hostiteľská inštitúcia na Slovensku). Tu nájdete znenie výzvy zverejnené na webe Medzinárodného vyšehradského fondu.

Oficiálne výsledky oznámi Medzinárodný vyšehradský fond a Villa Decius Association najneskôr 23. decembra 2022.

 

Koordinátorka programu za LIC/Slovensko: Milina Svítková, kontakt: milina.svitkova@litcentrum.sk, +421 2 204 73 510

 

  • Výzva na predkladanie žiadostí o Vyšehradské literárne štipendium 2023 - 0