Výzva na rezidenčné pobyty pre slovenských spisovateľov

Autori budú mať k dispozícii byt a pracovňu v centre Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí.

Literárne informačné centrum a mesto Banská Štiavnica ponúkajú tri dvojtýždňové rezidenčné pobyty pre slovenských spisovateľov v rezidencii TROJICA AIR v nasledovných termínoch:

2.5. - 15.5. 2020

17.5. - 30.5. 2020

1.6. - 14.6. 2020

 

Rezidencie sú náhradným programom k dvom zrušeným pobytom pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov z dôvodu pandémie.  

Autori budú mať k dispozícii jednoizbový byt a pracovňu v centre Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí (vstup z Radničného námestia).

Literárne informačné centrum nezabezpečuje rezidentovi úhradu cestovných nákladov a iných výdavkov a na pobyt sa neviaže štipendium.

Prosíme spisovateľov, ktorí majú o rezidenciu záujem, aby poslali stručnú žiadosť, ktorou vyjadria svoj záujem. V žiadosti je potrebné uviesť preferované termíny.

 

Uzávierka žiadostí:

24. 4. 2020

 

Vyhlásenie podporených uchádzačov:

27. 4. 2020

 

Žiadosť musí byť zaslaná do termínu 24. 4. 2020 na adresu:

katarina.balcarova@litcentrum.sk

 

Rezidencia TROJICA AIR vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Štokovec. V prvom roku ho úspešne realizovalo v spolupráci s mestom Banská Štiavnica ako rezidenciu pre vizuálnych umelcov.

Združenie Štokovec a mesto Banská Štiavnica ponúkli zabehnuté rezidenčné priestory pre iný typ rezidenčných pobytov a Literárne informačné centrum túto ponuku využilo, čím čiastočne zaplnilo prázdne miesto v oblasti podpory prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

V roku 2020 sa rezidencie zúčastnili traja prekladatelia slovenskej literatúry.

Rezidenčný program je dočasne prerušený do 16. 6. 2020.