VÝZVA na Vyšehradské literárne štipendium 2020

Podajte si prihlášku do konca novembra!

Štipendium je určené:

 

  • autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
  • esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

 

 

Štipendium bude prebiehať v Bratislave, Krakove, Budapešti a v Prahe v týchto dvoch termínoch:

  • Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový): od 1. mája do 12. júna 2020 
  • Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný): od 1. septembra do 30. novembra 2020

 

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky. Rovnako odborná komisia vyberie na každý termín štyroch slovenských náhradníkov alebo náhradníčky.

 

Prihláška

 

Viac informácií

 

Kritériá pre výber

 

 

Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 30. novembra 2019

Výsledky oznámime do 15. januára 2020.