VÝZVA: Tretí ročník rezidencií TROJICA AIR

Prinášame informácie o treťom ročníku rezidencií pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

Základné informácie:

Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú v roku 2022 ďalších jedenásť rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence)

Prekladateľ bude mať k dispozícii jednoizbový byt a pracovňu v centre Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí (vstup z Radničného námestia) a mesačné štipendium vo výške 1000 eur. Polovica štipendia bude uhradená prevodom pri nástupe na rezidenčný pobyt a druhá polovica po naplnení rezidenčného pobytu.

Literárne informačné centrum nezabezpečuje rezidentovi úhradu cestovných nákladov a iných výdavkov.

Pobyt je určený len pre prekladateľa (bez sprievodu).

Projekt rezidenčných pobytov Trojica Air bol finančne podporený Fondom LITA. 

 

Rezidencie sa budú realizovať v nasledovných termínoch:

 1. 16. január – 15. február 2022

 2. 16. február – 15. marec 2022

 3. 16. marec – 15. apríl 2022

 4. 16. apríl – 15. máj 2022

 5. 16. máj – 15. jún 2022

 6. 16. jún – 15. júl 2022

 7. 16. júl – 15. august 2022

 8. 16. august – 15. september 2022

 9. 16. september – 15. október 2022

 10. 16. október – 15. november 2022

 11. 16. november – 15. december 2022

 

Uzávierka žiadostí bude: 26. 11. 2021

Vyhlásenie rezidentov bude: 3. 12. 2021 

 

Žiadosť musí obsahovať:

a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

b/ List objasňujúci výber prekladaného diela

c/ Letter of intent od vydavateľstva, v ktorom má dielo vyjsť alebo zmluva s vydavateľstvom. (Hoci podmienky rezidencie uprednostňujú projekty s garanciu budúceho vydania, pri výbere perspektívneho diela budeme hodnotiť aj projekty, ktoré preukážu predbežný záujem vydavateľstva.)

d/ Licenčnú zmluvu medzi autorom pôvodného diela a vydavateľstvom na preklad diela alebo povolenie autora pôvodného diela prekladať dielo v prípade predloženia letter of intent od vydavateľstva.

e/ Termín, v ktorom sa prekladateľ hlási na rezidenciu a náhradné termíny.

f/ Prekladateľom, ktorí nemohli uskutočniť svoj rezidenčný pobyt v rokoch 2020 a 2021 kvôli karanténnym obmedzeniam, bude rezidencia v prípade záujmu poskytnutá v tomto alebo budúcom roku prednostne, a to s prekladom, na ktorý žiadali rezidenčný pobyt v minulom roku - ak ešte v danom čase preklad nebude odovzdaný alebo s novým projektom.

 

Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom v uvedených termínoch na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum:

Námestie SNP 12

812 24 Bratislava

Slovenská republika

rezidencie@litcentrum.sk

 

Doplňujúce informácie:

 • Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež alebo poézia. (Výzva sa netýka vedeckej a odbornej literatúry.)

 • Vybrané dielo nesmie byť v danom jazyku v minulosti knižne publikované.

 

Kritéria hodnotenia:

 • Pri vyhodnocovaní žiadostí má najväčšiu váhu zmluvné zabezpečenie budúceho prekladu a garancia jeho budúceho vydania.

 • Vo významnej miere tiež prihliadame na výber diela a prekladateľom odporúčame orientovať sa podľa toho, ktoré diela v minulosti na Slovensku zarezonovali (ceny, recenzie a celkové pozitíve prijatie).

 • Hodnotíme tiež skúsenosti prekladateľa a jeho vydané preklady.

 

Konzultácia je možná na adrese: rezidencie@litcentrum.sk.