Výzva vydavateľom

Knižné centrum Žilina, vydavateľstvo ESA Bratislava a Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR oznamujú slovenským vydavateľom, že budú mať od 21. do 27. marca 2007 stánok na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade. V okolí Nového Sadu žije šesťdesiattisícová slovenská enkláva, ktorej by slovenskí vydavatelia mohli prezentovať vlastnú produkciu (predovšetkým pôvodné tituly). Organizátori sú ochotní vaše knihy do Nového Sadu zobrať a vystavovať. Knihy treba najneskôr do pondelka 19. marca dodať do KC Žilina, alebo do vydavateľstva ESA (Majerníkova 40, Bratislava). Organizátori sú ochotní vám sprostredkovať aj prípadnú osobnú účasť v Novom Sade, v ľubovoľnej dĺžke, samozrejme, iba počas trvania knižného veľtrhu.

Kontakt: demak@chello.sk