Vzácne stretnutia prekladateľov

Na medzinárodnom prekladateľskom seminári, nazvanom Preklady z málo rozšírených jazykov do svetových jazykov, sa stretli prekladatelia slovenskej literatúry z európskych krajín i zámoria. Od piatka 27. februára do pondelka 1. marca 2004 v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach diskutovali o špecifikách - radostiach i strastiach - pri prekladaní slovenskej umeleckej literatúry.

Odborná časť seminára sa niesla v dvoch líniách: od všeobecnejšie formulovaných otázok prekladu (napríklad Jana Boxbergerová sa zamýšľala nad fonetickou stránkou prekladu; a Ludwig Richter predniesol príspevok Súčasný stav recepcie slovenskej literatúry v nemeckej jazykovej oblasti) až po hľadanie "osobitých kľúčov" k prekladom konkrétnych literárnych diel (napríklad Peter Petro - Špecifiká prekladu Matkina a Pišťanka; nestor prekladu Ewald Osers popri príspevku Prekladanie poézie pre deti do angličtiny aj "odrecitoval" Válkových Pampulónov nielen v slovenčine, ale aj v angličtine; odzneli, samozrejme, mnohé iné príspevky aj s konkrétnymi obojjazyčnými ukážkami v podaní prekladateľov). No účastníci sprostredkovali aj pohľad na uplatnenie slovenskej literatúry vo svete (napríklad príspevok Problémy spojené s vydávaním slovenskej literatúry v zahraničí od Marie-Christine Huberovej; alebo Alejandro Hermida upozornil na osudy slovenskej literatúry v španielskom prostredí). Osobitne vyzdvihujeme príspevok Fiony Sampsonovej Publikovanie prekladovej poézie vo Veľkej Británii: Slovenská skúsenosť, ktorý vyvolal priam búrlivé reakcie. Publikujeme ho v plnom znení v prílohe tejto správy.

Zámerom organizátorov seminára je aj vydanie samostatného zborníka príspevkov, avšak väčšina prednášajúcich svoje príspevky dotvárala priamo v prejave, reagujúc tak na spontánne ohlasy poslucháčov - vnímavých spolubesedníkov. Preto bude kompletný súbor príspevkov zostavený až dodatočne.

Reakcie účastníkov seminára boli od počiatku veľmi priaznivé. Pán Peter Petro aj Alejandro Hermida vyjadrili poďakovanie pred zástupcami médií už v predvečer seminára na tlačovej besede 26. februára na pôde Literárneho informačného centra. A môžeme dodať, že podobne reagovali aj ostatní účastníci v spontánnych reflexiách na záver podujatia. Vyzdvihovali najmä ojedinelú možnosť vzájomných kontaktov. Seminár vyústil do neformálnych záverov, prísľubov vzájomnej pomoci: prekladatelia si želajú byť vzájomne informovaní prostredníctvom určitého internetového (interného) informačného okruhu, slúžiacemu na výmenu pracovných skúseností, ktorého iniciátorom by mohlo byť Literárne informačné centrum. Dohodli sa, že by sa mohli spolu zísť na jeseň na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Frankfurte nad Mohanom, a pri tej príležitosti si vytipujú šesť titulov zo slovenskej literatúry, ktoré preložia do cudzích jazykov. Vzájomným úsilím azda efektívnejšie vzbudia záujem vydavateľov o vydávanie slovenskej literatúry v západoeurópskom čitateľskom prostredí.

Prekladateľský seminár mal aj rozmer živých stretnutí prekladateľov ,,so svojimi autormi" - na sobotný večer sa prisľúbili napríklad Dušan Dušek, Dušan Mitana, Michal Hvorecký, Anton Hykisch, Albert Marenčin, Ladislav Šimon, Ivan Kolenič, Pavol Rankov, Jozef Kollár, Pavel Vilikovský, z dám Etela Farkašová, Mila Haugová, Dana Podracká, Kveta Dašková. Napríklad Pavel Vilikovský sa tu stretol hneď s dvoma svojimi prekladateľmi: Charlesom Sabatosom (USA) a Petrom Brabencom (Francúzsko). Nedeľná návšteva divadelného prestavenia Krcheň Nesmrteľný v Slovenskom národnom divadle bola ozvláštnená sprievodom jej autorky Evy Mality-Fraňovej.

Medzinárodný prekladateľský seminár pripravilo Literárne informačné centrum aj vďaka grantu z Európskej únie. Dodajme, že prostredníctvom dotačného systému LIC - komisie SLOLIA - od roku 1996 podporilo preklad 159 knižných titulov.

No samotné vydanie knihy slovenského autora, jej distribúciu a život v cudzom jazykovom prostredí si musí ,,prežiť" kniha sama. S troškou literárneho nadsadenia však povedzme, že životodarnú silu, a neraz i s čírym nadšením, musia knižnému životu vdýchnuť konkrétni ľudia: počínajúc autormi, aby sa ďalej prostredníctvom prekladateľov a vydavateľov knihy stali partnermi v tichom dialógu s čitateľmi.

 

  • Vzácne stretnutia prekladateľov - 0