edným z  cieľov projektu Vzdelávanie di­vadlom, ktorý realizuje Filozofická fakulta UKF v  Nitre pod vedením Dagmar Inštitorisovej, je aj inovácia foriem a metód výučby a tvorba študijných materiálov. Z  knižných publikácií doteraz vyšli tituly August Strindberg: Hra snov (Inter­pretačné sondy do slovenského divadla) od Dagmar Inštitorisovej a kolektívu, monografia Petra Oravca Výrazové prostriedky muzikálu, portrét francúzskeho dramatika Koltés – dramatik sveta v kríze od Daniela Uhereka a monografická práca Petra Pavlaca Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu.