Vo Vysokých Tatrách bolo 6. – 7. novembra slávnostné vyhlásenie víťazov mladých básnikov a  poetiek Wolkrova Polianka 2013. Išlo o  jubilejný 50.  ročník – celoslovenskú súťaž organizuje Literárny fond a  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska pod záštitou ministra kultúry SR Marka Maďariča. Výsledky: Peter Pelachy (laureát WP), prémie WP – Dávid Petrík, Maxim Duleba, Katarína Hrabčáková; čestné uznania – Marek Kučera, Eva Bieliková, Eva Ježovičová, Alena Oravcová, Katarína Fröhlichová, Michaela Svitková. Súťaž je určená tvorcom do 35 rokov.