Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

vyhlasuje

súťaž v pôvodnej básnickej tvorbe mladých autorov vo veku do 35 rokov.

Wolkrova Polianka 2006

Súťažiaci môžu do súťaže poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Súťažné texty treba poslať v troch exemplároch a pripojiť k nim meno autora,

kontaktné údaje spolu s dátumom narodenia alebo rodným číslom na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava (obálku treba označiť heslom Wolkrova Polianka). Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 20. septembra 2006. Odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri.