Wolkrova Polianka 2008

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

vyhlasuje súťaž v pôvodnej básnickej tvorbe mladých autorov vo veku do 35 rokov Wolkrova Polianka 2007.

Súťažiaci môžu do súťaže poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Súťažné texty treba poslať v troch exemplároch a pripojiť k nim meno autora, kontaktné údaje spolu s dátumom narodenia alebo rodným číslom na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava (obálku treba označiť heslom Wolkrova Polianka). 

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 15. septembra 2008. Odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri.