Píšu pre radosť

Výsledky XVII. ročníka autorskej literárnej súťaže mladých talentov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2006 dokumentujú, že mladí autori píšu naozaj pre radosť. Podujatie už tradične pripravila Miestna knižnica Petržalka a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj (20. septembra). Odborná porota posudzovala tvorbu v piatich vekových kategóriách a niekoľkých žánroch. Napokon vybrala piatich víťazov z 570 prác (z toho 378 z poézie, 188 z prózy, 3 dramatické a 1 publicistická práca) od 231 autorov.

Novinkou tohtoročnej súťaže bolo, ako vo svojom príhovore uviedla riaditeľka knižnice Jana TÓTHOVÁ, že prvýkrát sa na nej mohli zúčastniť aj mimobratislavskí autori. Z celkového počtu tvorili celú tretinu.

V najmladšej vekovej kategórii v próze získala 1. miesto Katarína KONDRÓTOVÁ (11 rokov) s prácou Janka a Temný les, v poézii Katarína CSICSAJOVÁ (11 rokov) Opačný život Slovensko. V druhej vekovej kategórii v próze zvíťazila Marta ŠEBOROVÁ (13 rokov) s prácou Desať prekážok, v poézii Richard BARTAL (13 rokov) Zelené oči. Tretiu vekovú kategóriu reprezentovala na 1.mieste v próze Andrea BENKOVÁ (15 rokov) s prácou Môj strach a v poézii Ivana UHRINOVÁ (15 rokov) Bez názvu.

 Medzi stredoškolákmi boli najúspešnejší práve mimobratislavskí študenti. Dve 1. miesta obsadili Katarína ČERVENÁKOVÁ z popradského gymnázia (20 rokov) s prácou S ňou a Rebeka ULIČNÁ z prešovského gymnázia (16 rokov) s Časovou krčmou. V poézii zvíťazil Ivan BURAJ (18 rokov) s básňou Opovážlivá.

Poslednú kategóriu tvorili dospelí účastníci súťaže. V próze dostal 1.miesto Ján CÍGER z Martina (46 rokov) za prácu Muž z kríža a v poézii Ondrej ŠTYRÁK z Dolného Kubína (49 rokov) za Mediálnu popravu osobnosti. Zaujímavé je, že práve v tejto kategórii a v žánri poézia bolo najviac súťažných prác – až  176.

Nielen ocenení, ale všetci účastníci XVII. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka si zaslúžia uznanie: vo svojej tvorbe reagovali  na aktuálne otázky, venovali sa rozličným témam a príbehom zo života, medziľudským vzťahom. Na mňa najviac zapôsobila, ale aj mnohým prítomným vyrazila dych báseň 15-ročného Bratislavčana Michala CHUDÍKA (umiestnil sa na 2. mieste) Abraka-dabraka venovaná pamiatke Daniela Tupého. Napokon sa môžete o tom presvedčiť sami v zborníku víťazných prác. Jednému z vás Miestna knižnica Petržalka zborník Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2006 venuje. Starší poslať kupón zo s. 11 do 25. októbra.

Usporiadatelia vyhlásili XVIII. ročník Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2007. Na doterajších ročníkoch sa zúčastnilo dovedna  2 841.

 Ľudmila Čelková