XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022

V stredu 23. novembra 2022 sa uzatvoril už XXXVI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže, ktorá nesie odkaz významného slovenského básnika Ladislava Novomeského.

„Literárna Senica, ktorá otvára dvere nastupujúcej generácii literárnych autorov, zrkadlí vonkajší svet bez ohľadu – často aj napriek tomu – čo sa v ňom odohráva. Ak sme minulý ročník uzatvárali konštatovaním, že literárna tvorba prežila ťažké časy, môžeme si ním pomôcť opäť. Ťažké časy pokračujú, len v inej podobe. Stále však platí, že umenie vracia svetu rovnováhu, aby nás v náročnejších chvíľach neťahalo len jedným smerom,“ vyjadrila sa Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice.

Do aktuálneho XXXVI. ročníka sa zapojilo 77 autorov, ktorí zaslali 176 prác. V porovnaní s minulým ročníkom nastal pokles vo všetkých kategóriách s výnimkou II. kategórie prózy. Čísla podľa Silvie Samekovej kopírujú aktuálnu celospoločenskú situáciu: „Literárna Senica Ladislava Novomeského je svojím spôsobom zrkadlením, odráža náš vzťah k umeniu a literatúre. Ten aktuálny XXXVI. ročník hovorí o obavách, osobných bojoch i o fantázii, ktorá môže predznamenať cestu,“ upresnila.

Odbornú porotu XXXVI. ročníka tvorili Dana PodrackáDaniel Domorák, prozaické texty hodnotili Dominika Madro Matej Rumanovský. Odborným garantom súťaže bol Peter Jaroš. LSLN 2022 sa uzatvorila v stredu 23. novembra. Po dvoch ročníkoch, ktoré sa vyhodnocovali v online priestore, sa súťažiaci, porota i organizátori stretli osobne. O 10 h sa v priestoroch Záhorskej knižnice uskutočnili hodnotiace semináre poézie a prózy. Súťažiaci mali jedinečnú príležitosť získať v osobnom rozhovore s porotcami spätnú väzbu na svoje diela. O 14 h pokračoval program v zrekonštruovaných priestoroch DAV-u Slávnostným vyhodnotením a odovzdaním cien laureátom súťaže.

V XXXVI. ročníku LSLN 2022 Cenu Predsedu Trnavského samosprávneho kraja získal Daniel Dzurjo z Michaloviec, Cenu Literárneho informačného centra Sara Benková z Viedne.

Vyhlasovateľmi Literárnej Senice Ladislava Novomeského sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave. Ocenené práce sú zverejnené v Bulletine ocenených prác, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 0
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 1
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 2
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 3
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 4
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 5
  • XXXVI. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 - 6