Z Británie do Prešova

V šiestom pokračovaní Lit_Cast Slovakia sa Jonathan Gresty rozpráva s Júliou Sherwood o tom, ako sa so svojou britskou DNA zabýval na Slovensku, o svojich prekladoch románov Tábor padlých žien Antona Baláža a Náhrdelník/Obojok Jany Bodnárovej, čo je transkreácia a teória a skopos a aké problémy sa najčastejšie vyskytujú v turistických textoch preložených zo slovenčiny do angličtiny.

In Lit_Cast Slovakia #6 Jonathan Gresty talks to Julia Sherwood about his British DNA and going native in Slovakia, about translating two very different books – Anton Baláž’s Camp of Fallen Women and Jana Bodnárová’s Necklace/Choker and explains what is skopos theory, and what is wrong with English-language information for tourists and why some Slovak books would benefit from some serious editing.

 

 

Background notes

Anton Baláž

Tábor padlých žien (The Camp of Fallen Women)

100 Slavic Novels

 

Jana Bodnárová

excerpt from Náhrdelník/Obojok (Necklace/Choker), trans. Jonathan Gresty  

 

Peter Juščák  

Excerpt from ... a nezabudni na labute! (...and Don’t Forget the Swans!), trans. Jonathan Gresty

 

See also:

 10 Slovak Women Writers We’d Love to Read in English

skopos theory