Z. Kepplová a M. Vadas v Belehrade

V rámci projektu LITERATOUR navštívili Zuska Kepplová a Marek Vadas Lektorát slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte v Belehrade. So srbskými študentmi slovakistiky debatovali o svojich knihách, o lliteratúre a umeleckom preklade. O situácii v súčasnej slovenskej próze hovoril Koloman Kertész Bagala. Besedu viedla Marta Součková.