Webová stránka Podtatranskej knižnice v Poprade zaujme prehľadnou, vkusnou grafikou aj množstvom informácií a aktivít. Jedna z nich vyústila do on-line Biografického slovníka Popradu, ale za pozornosť stojí aj trendová digitálna knižnica Tatry v literatúre. viac sme sa dozvedeli od jednej z knihovníčok Anny Ottovej.

Podtatranská knižnica obohacuje už od roku 1962  národnú bibliografiu o  regionálny rozmer. Vytvára bibliografické súbory, kartotéky a v súčasnosti aj elektronické databázy. Významný podiel na rozvoji regionálnej činnosti knižnice má naša bývalá kolegyňa Ľuboslava Rusnáková, nadšená obdivovateľka Tatier,  popularizátorka osobností spätých s  Vysokými Tatrami. Vďaka nej vyšli tlačou bibliografie básnika Janka Silana, historika Jána Bohuša, etnografa Jána Olejníka a  ďalších. Z  jej podnetu začala knižnica vydávať edíciu Tatranské listy. Cez korešpondenciu známych osobností približuje Tatry v čase ich pobytu. Edícia vychádza od roku 1990 a od svojho vzniku predstavila osobnosti: Karel Čapek, Franz Kafka, Vladimír Roy, Janko Silan, Jiří Wolker, Maša Haľamová, Karol Zechenter-Laskomerský a  Otakar Štáfl. Náš Biografický slovník okresu Poprad obsahuje 787 hesiel prevažne už nežijúcich osobností, vyšiel v tlačenej podobe. Jeho pokračovateľom je on-line Biografický slovník Popradu s heslami žijúcich osobností mesta, ktoré výrazne prispeli k  jeho rozvoju za posledných 70  rokov. Digitálna knižnica Tatry v literatúre sprístupňuje literárnovedné, umelecké a cestopisné texty s tatranskou tematikou.

V  rámci Týždňa slovenských knižníc sme predstavili personálnu bibliografiu popradskej rodáčky spisovateľky Viery Švenkovej. V apríli sme už 16. krát vyberali kráľa čitateľov a  po 25  rokoch sme 10. – 12.  apríla organizovali Dni detskej knihy – maratón stretnutí s tvorcami detských kníh.