Z krajiny do krajiny, z jazyka do jazyka

V treťom dieli Lit_Cast Slovakia sa literárna vedkyňa a prekladateľka Magdaléna Mullek rozpráva s Júliou Sherwood o pendlovaní medzi tromi krajinami a dvomi jazykmi, o tom, prečo najradšej prekladá živých autorov, spolupráci pri prekladaní a budovaní kontaktov s vydavateľstvami. 

In the third edition of  Lit_Cast Slovakia Magdaléna Mullek talks to Julia Sherwood about her life in three countries and two languages. 

 

  • Z krajiny do krajiny, z jazyka do jazyka - 0