Viete, ako sa začína ruská kuchárska kniha? Ukradni tri vajcia… Okrem výberu názvu knihy prezradil jeden z  jej autorov Tomáš Janovic 17.  júla v  Letnej čitárni U červeného raka aj to, že námety na rozprávky vymýšľali spolu s Mariánom Vanekom počas jedného leta na plavárni priamo v bazéne. K slovu sa však dostali aj vážnejšie témy. Najnovšia kniha Druhé podanie Romana Brata, ktorý bol tiež hosťom Dada Nagya, totiž približuje komplikované dospievanie nádejného športovca, v  ktorom zásadnú úlohu zohrajú aj drogy…

O týždeň sa v čitárni v moderátorskej réžii Zuzky Belkovej stretli Denisa Fulmeková a Ján Štrasser a porozprávali aj o svojich najbližších plánoch. Denisa Fulmeková pripravuje zbierku poviedok, okrem toho sa čoskoro môžeme tešiť aj na jej nový román Materská. Ján Štrasser sa zasa chystá zúročiť svoj talent na kladenie otázok v  ďalších rozhovoroch, tentoraz s Jánom Buzássym či Petrom Lipom.

Posledný júlový utorok patril U červeného raka víťazovi Ceny Jána Johanidesa Dušanovi Dušekovi.