Z Nedele a iných dní

(Poetické pásmo k storočnici Ladislava Novomeského)

 

Gymnázium na Tomášikovej ulici v Bratislave v roku 1976 prijalo do svojho názvu meno básnika, novinára a politika Ladislava Novomeského (rok 1976 bol rok jeho úmrtia). Ani po spoločensko-politickej zmene v roku 1989 sa tohto mena nevzdalo, hoci sa objavili hlasy rôzne, aj spochybňujúce. No práve "básnik" v Novomeskom zostal presahujúci ponad čas, ponad generácie (hoci v čase života jeho hovorili, že "básnik" je len zlomkom Novomeského). A cez návraty k jeho životu a dielu v roku 2004 - v roku stého výročia jeho narodenia - nazeráme na jeho osobnosť komplexnejšie. Znovu nachádzame humanizmus osobnosti, šírku, jasnozrivosť a chvíľami i hravú ľahkosť, aká aj v obdobiach osobnej či spoločenskej ťažoby vytryskne napríklad z jeho veršov. Azda aj preto sa storočnica európskeho básnika Ladislava Novomeského dostala do kalendára UNESCO.
           Pásmo o živote a L. Novomeského postavil autor scenára Radoslav Matejov nie na míľnikoch politických, ale na míľnikoch na poetickej ceste. Hoci, istotne, cestou k nim osvetlil aj okolnosti - veď básnika nemožno úplne vytrhnúť z občianskeho postavenia.
           Poetické pásmo s názvom Z Nedele a iných dní bolo teda zo série Literárnych stretnutí atypické: nie interaktívne v zmysle aktívneho zapojenia študentov, ale profesionálne interpretačné. A to nie iba prednesom v podaní člena Činohry Slovenského národného divadla Františka Kovára, ale aj celkovou autorskou koncepciou. Vstúpil do nej aj Peter Valček exkurzom o avantgarde, vplývajúcej na tvorbu básnika Novomeského. Poetické pásmo si druháci a tretiaci gymnázia pozorne vypočuli.
           Z bezprostredných reakcií zúčastnených pedagógov vyučujúcich slovenskú literatúru vieme, že nebolo len príležitostným podujatím, ale aj impulzom na ďalšie individuálne uvažovanie o človeku v umení a dobe. Tak, ako doznieva báseň - erb:

"Až sa zas budú básne čítať
a v ľuďoch ľudí spoznáš zas,
až roztopí sa v mútnych vodách
jesenný sneh i jarný mráz,

jak úbohý bol, povieme si,
čas pušiek, dýk a náreku,
v ktorom bol básnik nepotrebný
a človek cudzí človeku."

(L. Novomeský, zo zbierky Svätý za dedinou)

 

Ľubica Suballyová, 6. mája 2004
v aule Gymnázia L. Novomeského, Bratislava