Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov

    Nedávne životné jubileum literárneho vedca profesora Milana Jurča bolo pre Štátnu vedeckú knižnicu – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici príležitosťou na stretnutie sa s ním v rámci cyklu Osobnosti. Hoci je rodákom z Východnej (6. 4. 1931), takmer polstoročie je jeho domovom práve k mestu pod Urpínom.

  Profesor Jurčo je držiteľom Ceny rektora UMB za rok 1997, Veľkej zlatej medaily UMB (1999), Ceny Trojruža za invenčný prieskum literatúry pre deti a mládež (2000). Na životnej ceste ho však nesprevádzali iba úspechy a uznania...        

   Samozrejmou súčasťou jeho práce ako pedagóga i redaktora bola publicistika a literárna či divadelná kritika, často uverejňoval svoje príspevky v Mladej tvorbe, Kultúrnom živote, spolupracoval so Stredoslovenským vydavateľstvom. Jubilantova editorská činnosť v tomto období vyústila do zostavenia dvoch pozoruhodných zborníkov stredoslovenských autorov Silueta, čulé osobné kontakty často využíval aj vo vysielaní banskobystrického rozhlasu.

   Rok 1968 a angažovanosť v ilegálnom Slobodnom slovenskom vysielači však spôsobili v jeho živote a kariére radikálny obrat a až do roku 1990 pracoval mimo sféry svojho záujmu v technických organizáciách. Po rehabilitácii sa mohol vrátiť na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, roku 1991 bol vymenovaný za profesora.

   Predmetom jeho vedeckého záujmu popri literatúre pre deti a mládež vždy bola literatúra faktu, jej teoretickému rozpracovaniu sa venuje podnes. Publikoval nielen v odborných časopisoch, ale vydal aj knižné tituly – Dielo Ľuda Zúbka (1985), Návrat prozaičky Jaroslavy Blažkovej (1992), Dotyky a prieniky (1997), Paradoxný svet literatúry faktu (2000).

   Súčasťou slávnostného stretnutia s jubilantom bola aj prezentácia jeho najnovšej publikácie Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov, ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine. Správca MS Miroslav Bielik ocenil výrazný prínos jubilujúceho Milana Jurča do literárnej vedy a literárneho diania na Slovensku.

Jana Borguľová