Z rozprávky na prázdniny

Malí čitatelia Knižnice Juraja Fándlyho ukončili školský rok sprievodom masiek v uliciach Trnavy. Na Trojičnom námestí ich (29. júna) čakalo pódium, štvorhodinový program otvorila bábkoherečka Nela Dušová s Mravoučnými príbehmi tetky Betky. Po vystúpeniach detí zo ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského predvádzal tajomný kúzelník Čivolahim zázračné veci. Zrazu čosi zazvonilo. Prišiel sa predstaviť nový časopis pre škôlkárov a prvákov Zvonček. Keďže má len niekoľko týždňov,  porozprávať o ňom prišla spisovateľka a redaktorka Danuša Dragulová-Faktorová, spisovateľka Danica Pauličková (na obrázku vľavo) predstavila deťom svoju najnovšiu knihu Kto je na svete najmocnejší, ktorú aj sama ilustrovala. Na pravé poludnie zaznel na Trojičnom námestí zvonivý spev detí zo speváckeho zboru Cantilena zo ZŠ na Námestí SUT v Trnave. Okrúhle 10. narodeniny oslávil knižničný časopis Čaruška. Medzi jeho gratulantmi nechýbali ani spisovateľ a zároveň „krstný otec“ Ján Navrátil a ilustrátorka Oksana Lukomska. Za redakčnú radu poďakovala hosťom Benjamína Jakubáčová. Aká by to bola oslava bez hudby a spevu? Texty slovenských autorov Daniela Heviera, Štefana Moravčíka, Dany Podrackej zhudobnil a zaspieval spevák Štefan Slezák. Pred slnkom sa mohli deti ukryť v stánkoch a kresliť si svoje obľúbené rozprávkové postavičky.      

Vyvrcholením programu bolo vyhodnotenie čitateľskej súťaže Prichádzame z rozprávky, do ktorej sa od februára do mája zapojili malí čitatelia trnavskej knižnice. Vďaka štedrým sponzorom porota udelila deväť cien. Hlavnú cenu získala ZŠ na Námestí SUT, ďalšie ceny dostali prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci zo základných škôl v Trnave. Medzi ocenenými boli aj deti zo Špeciálnej základnej školy na Čajkovského ulici a deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej na Zavarskej ulici. Medzi cenami nechýbali torty, návšteva divadelného a filmového predstavenia pre celý kolektív, návšteva tlačiarne, ale i kolekcia kníh a školských potrieb.

Veronika Chorvatovičová