Z tieňa histórie na literárne výslnie

Až na slávnostnom uvedení novej knižky Rút LICHNEROVEJ Anna Regina medzi čitateľov v bratislavskom Klube spisovateľov (5. septembra) si účastníci podujatia uvedomili milú zhodu náhod – v ten deň oslavovali meniny Reginy. Z mysterióznosti náhod na jednej strane a z nezvratnosti historických faktov na druhej strane vychádza aj autorka tejto prózy. Jej postava má svoj historický pendant – manželku významného vzdelanca, kartografa, polytechnika prvej polovice 18. storočia Samuela Mikovíniho, Annu Reginu, rodenú Gilligovú. Vďaka literárnemu stvárneniu Rút Lichnerovej však Annu Reginu spoznávame akoby bola našou súčasníčkou. Aj preto Kveta DAŠKOVÁ, majiteľka Vydavateľstva Q 111, zaradila toto dielo do edície Ženský prstoklad, ktorá prináša čitateľom pozoruhodné tituly svetových a domácich autoriek. O vzniku knihy porozprávala komornému publiku sama autorka a jej význam a literárne hodnoty vyzdvihol vo svojom príspevku Alexander HALVONÍK.

–báb–