V Lisztovej záhrade v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v stredu 25.5. konalo prvé z večerných podujatí (nielen) literárneho festivalu Anasoft Litera. Festival otvorila prezentácia diel dvoch z finalistov súťaže o literárnu cenu za pôvodnú prózu, ktorá sa v rámci festivalu každoročne vyhlasuje. Peter MACSOVSZKY a Pavel VILIKOVSKÝ v rozhovore so Zuzanou Belkovou priblížili publiku svoje diela. Pavel Vilikovský, ktorý je na cenu Anasoft Litera nominovaný už po štvrtýkrát, sa o ňu tento rok uchádza s titulom Pes na ceste. Peter Macsovszky je s dielom Mykať kostlivcami medzi nominovanými prvý raz. Belková sa vo svojich otázkach dotkla tém „slovenskej povahy“, miery fikcie v románoch, vzťahu autorov k cestovaniu, či vzájomnému porovnaniu ich diel. V závere sa konalo, vo Vilikovského prípade tradičné, v Macsovszkého prípade pomerne netradičné, čítanie ukážok z nominovaných diel. Druhá časť podujatia bola venovaná koncertu (svojím zložením ojedinelého) hudobného telesa afterPhurikane. Ten, najmä vďaka živelnému prejavu rómskych (i nerómskych) protagonistov, predstavoval pomyselnú bodku za príjemne stráveným večerom.