Za Jánom Čomajom (17. apríla 1935 – 26. januára 2020)

Ján Čomaj patril k najlepším slovenským publicistom, novinárom a autorom literatúry faktu. Jeho autorský štýl a hľadanie pravdy vtlačili jeho textom vášeň a aj preto jeho poviedky a príbehy vychádzajú dodnes. Hoci do roku 1969 stihol vydať len zopár kníh (najdôležitejšou z nich je určite kniha krimi-príbehov Počmáraný život), po revolúcii v roku 1989 sa opäť vrátil k písaniu a vydal množstvo zaujímavých a čítaných kníh. Medzitým, takmer dvadsať rokov, mal zakázané čokoľvek poublikovať a jeho meno meno nesmelo byť nikde spomenuté, pretože komunisti ho mali na čiernej listine nepohodlných novinárov. S Jánom Čomajom odchádza jeden z posledných veteránov silnej novinárskej generácie 50. a 60. rokov minulého storočia (Mňačko, Kaliský, Kalný, Gryzlov, Vladimír Ferko, a i.). Zostáva však po ňom bohaté dielo, príbehy obyčajných aj neobyčajných ľudí, autentické svedectvo toho, akí sme boli, alebo akí boli ľudia, ktorí v tejto krajine niečo znamenali. Česť jeho pamiatke.

Pre bližšie poznanie tvorby a života Jána Čomaja navštívte na stránkach LIC jeho autorské heslo.