Za Pavlom Valentom

Básnik Pavol Valent, občianskym menom Pavel Ďurovkin, (1. 11. 1939 Ladzany – 7. 5. 2009 Harmanec) debutoval zbierkou Noc ako husle (1966), inšpirovanou prostredím rodiska. V ďalších knihách veršov sa prejavila tendencia k hlbšiemu filozofickému a psychologickému ponoru. Počas normalizácie sa publikačne odmlčal, ale naďalej tvoril analytickú poéziu reflektujúcu človeka v jeho životných skúškach. Viaceré neuverejnené kolekcie lyrických diel vydal s časovým odstupom v elektronickej podobe pod názvom Zakázané básne (1999). Sústredil sa na situáciu ľudskej civilizácie na prelome tisícročí s dôrazom na spoločenské a najmä duchovné rozmery. Tematicky širokospektrálna tvorba odzrkadľuje autorove skúsenosti z obdobia politického útlaku. Vybrané artefakty básnika vyšli elektronicky pod názvom Poézia 1962 – 2002. Česť jeho pamiatke!

(pj)