Za Pavlom Vilikovským

Tá smutná správa zasiahla všetkých, ktorí sme ho poznali. Protestoval by – tak hanblivo, bázlivo, ako vždy prijímal poklony – proti všetkým prívlastkom, ktorými by sme chceli na rozlúčku vyjadriť, čo pre nás znamenal. Bol velikán literatúry, džentlmen v živote. Svojím dielom povýšil slovenskú literatúru na rovnocennú svetovej. S jeho knižkami sa zoznámili čitatelia v prekladoch od všetkých slovanských jazykov cez angličtinu, francúzštinu až po arabčinu a hindi. Ani tento vstup do svetovej literatúry nepokladal za osobnú zásluhu, vždy skromne, s pokorou prijal záujem prekladateľov a zahraničných vydavateľov. Na prezentácii svojich prekladov troch kníh do francúzštiny na vlaňajšom knižnom veľtrhu Livre Paris, kde sa prejavil ako šarmantný, múdry partner v diskusiách, ktorý svoje názory nepresadzoval, ale podnecoval ďalšie otázky, vzbudil záujem nielen médií, ale aj vydavateľov, aký iní naši autori dosiaľ nepoznajú.

Nám čitateľom zanechal odkaz, aby sme nedovolili zlu a hlúposti zvíťaziť nad dobrom a pravdou.

Česť jeho pamiatke!

https://www.litcentrum.sk/autor/pavel-vilikovsky

Na Pavla Vilikovského spomínali aj významné francúzske denníky.

La mort de Pavel Vilikovsky, écrivain slovaque (Le Monde)

Décès de l'écrivain slovaque Pavel Vilikovsky (Le Figaro)

Décès de l'écrivain slovaque Pavel Vilikovsky (La Croix)