Za Petrom Krištúfkom (23. 6. 1973 - 23. 4. 2018)

 Neveriacky čítame správu, ktorú v pondelok priniesli takmer všetky naše médiá: vo veku 44 rokov zahynul 23. apríla 2018 pri tragickej nehode Peter Krištúfek. Veď ešte v piatok prezentoval v košickom Artfore svoju knihu O sebe, ktorú spracoval z rozhovorov s Kornelom Földvárim. Vždy nadšene a vášnivo porozprával čitateľom o stretnutiach so svojím vzácnym priateľom pri zapnutom diktafóne. Na besedách zakaždým oživil jeho historky, s rešpektom spomínal, ako sa od neho snažil naučiť brať život z tej lepšej stránky… To posolstvo iste sprostredkoval aj košickým čitateľom. Nikto v tej príjemnej atmosfére piatkového podvečera netušil, že to bolo posledné stretnutie Petra Krištúfka s čitateľmi.

Peter Krištúfek aj napriek svojim mnohým rozpracovaným tvorivým projektom často a ochotne spolupracoval s Literárnym informačným centrom, pokladali sme ho za svojho autora a priateľa. Ako spisovateľ reprezentoval súčasnú literatúru v zahraničí, jeho román Dom hluchého vyšiel v angličtine, poľštine, češtine, bulharčine a dokonca ja v arabčine, amharčine, ale poznali ho aj nemeckí, maďarskí či ruskí čitatelia z výberov v antológiách. Bol prítomný na mnohých domácich podujatiach, ktoré organizovalo LIC. Žiaľ, na odovzdávaní Ceny Jána Johanidesa v Šali sme naňho už len spomínali – v príhovore riaditeľka LIC Miroslava Vallová, Daniel Hevier a hudobník Nikolaj Nikitin osobitne zahral skladbu len jemu.