Za prahom literatúry

Člen Činohry SND Marián GEIŠBERG už prekročil prah do literatúry zbierkou poviedok Ono ma to poje (1998) i textami piesní. O tom, že nešlo len o chvíľkový rozmar či krátkodobý záujem o literárnu tvorbu, svedčí jeho najnovšia zbierka poviedok a fejtónov Prejsť prahom a zavrieť dvere, ktorá vyšla vo vydavateľstve Petrus. (Dúfajme, že jej názov nenaznačuje, že zatvára za touto tvorbou dvere.) Publiku ju predstavil sám autor v kníhkupectve Svet knihy (17. februára) čítaním ukážok, piesňami z cédečka a v rozhovore s moderátorkou Zuzanou BELKOVOU. Hlavnou témou, ktorá autora inšpiruje i irituje, je akási virtualizácia života, posun morálnych hodnôt a z toho vyplývajúca neschopnosť  orientovať sa v životných hodnotách či narušenie vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi. Ľudia často veľa narozprávajú, ale málo si pritom povedia a ešte menej jeden pre druhého urobia. Možno aj preto sú GEIŠBERGOVE texty krátke, autor totiž nechce veľa rozprávať, skôr chce viac povedať medzi riadkami, nielen o svojich smútkoch či radostiach, ale aj o tom, prečo nám občas príležitosti unikajú medzi prstami.

–báb–