Za prof. Pavlom Palkovičom

Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc., (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava), slovenský literárny vedec, divadelný teoretik a historik, člen Spolku slovenských spisovateľov, pôsobil ako pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V literárnovednej činnosti sa sústredil najmä na problematiku slovenskej realistickej drámy a jej kľúčových predstaviteľov (Jozef Hollý, Jozef Gregor Tajovský, Vladimír Hurban Vladimírov). Systematicky sa venoval aj reflexii rozhlasovej dramatickej tvorby. Edične pripravil publikácie kľúčových diel prozaika Janka Jesenského a dramatika Jána Chalupku. V kritických analýzach sa orientoval na duchovné rozmery umenia a aktuálnu scénickú interpretáciu klasických titulov.

–pj–