Za profesorom Igorom Rumanským

Akademický maliar, grafik a ilustrátor, autor známok a dlhoročný pedagóg na VŠVU v Bratislave nečakane odišiel z tohto sveta 10. augusta 2006. Všetci, ktorí ho poznali zblízka či patrili k obdivovateľom jeho tvorby, nemôžu nepostáť so smútkom v duši.

Demänovský rodák, študoval najprv na SŠUP, potom na VŠVU u prof. Vincenta Hložníka. Od svojich pätnástich rokov tvrdo zápasil s mestským prostredím, hrubosťou, klamstvom a nečestnosťou, ale aj s nalomeným zdravím, a často nedokázal vzdorovať svojmu neľahkému osudu.

Ilustroval vyše 150 knižných titulov, bol dvorným ilustrátorom svojho krajana básnika-mysliteľa Milana Rúfusa, vytvoril desiatky exlibrisov a návrhov česko-slovenských i slovenských známok, venoval sa maliarskej i voľnej grafickej tvorbe.

Prof. Igorovi Rumanskému, akad. mal. bude navždy patriť čestné miesto v dejinách modernej slovenskej grafiky 20. storočia.

–ip–