Vydavateľstvo Fragment venuje už dlhodobo systematickú pozornosť (medziiným aj) vydávaniu knižiek, ktoré hravou formou motivujú detského čitateľa k lepšiemu zvládnutiu základov anglického jazyka, jeho gramatiky i štylistiky. Patria k nim aj knižky Marla Bohma Captain Clever. Angličtina 3. trieda a Katrin Dresslerovej Captain Clever Angličti na 4. trieda. Autori sú učitelia angličtiny a zábavným spôsobom zhŕňajú učivo určené pre tretí a štvrtý ročník základných škôl, hodia sa však ako učebná pomôcka aj pre menšie deti, a to už od sedem rokov. Knižky majú spoločného hlavného „protagonistu“ – kapitána Clevera, ktorý v rámci svojich dobrodružných výprav približuje slovnú zásobu, ale aj frázy a elementárne gramatické pravidlá. Žiačik je tak vtiahnutý do napínavého deja a ani si neuvedomuje, že sa pritom učí. Každá knižka obsahuje viac ako sto cvičení, množstvo hádaniek, krížoviek a prešmyčiek, výhodou je, že na ich konci sú správne riešenia. Treba dodať, že mnohé cvičenia a iné úlohy sú koncipované tak, aby nielen rozširovali jazykové znalosti, ale motivujú k cibreniu pozornosti, koncentrácie, presnosti vnímania a rozvíjaniu fantázie.