Žaby na Trolaskoch (Mesto Leopoldov) – tak nazval spisovateľ
a publicista Ivan Szabó svoju knihu spomienok na rodisko a doplnil
ju o viac ako desiatku esejí o histórii mesta a osobnostiach, ktoré
sa v Leopoldove narodili alebo tam určitý čas bývali (Milan Novák,
Emil Skákala, Dušan Kleiman, Jaroslav Taraba, Emil Kunovič a ďalší).
Autor sa 16. marca v Mestskej knižnici v Leopoldove stretol s čita-
teľmi a s rovesníkmi, s ktorými sa rozprával o obsahu knihy i o tom, že ich spája
spoločné miesto detských hier nazvané Trolasky.