Začína sa Medzinárodný veľtrh detskej knihy v Bologni

V termíne od 14. do 17. apríla 2004 sa v stredotalianskej Bologni koná už 41. ročník veľtrhu kníh pre deti a tínedžerov. Jeho tradičný názov by však bol zúženým profilom, pretože veľtrh je nielen expozíciou tradičných kníh, ale aj nových multimediálnych projektov zo 63 krajín sveta.

Národnú expozíciu Slovenskej republiky pripravilo Literárne informačné centrum. Vystavujeme tu vyše 200 titulov z produkcie dvadsiatich slovenských vydavateľstiev. Stánok s rozlohou 32 m2 je umiestnený v hale 29 pod číslom D 18. Je to zároveň miesto na rokovania a stretnutia s partnermi, ktoré každoročne využívajú zástupcovia slovenských vydavateľstiev a tlačiarní, ale aj reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a slovenskí krajania žijúci v Taliansku.
           Okrem národného stánku sa na veľtrhu prezentujú v samostatných expozíciách - stánkoch slovenské tlačiarne (Neografia, Slovenská Grafia, Slovart Print) a BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti.

Literárne informačné centrum pripravilo nasledovné sprievodné akcie:

Okrúhly stôl o možnostiach prenikania slovenskej literatúry na taliansky trh a o možnostiach podnikateľskej spolupráce slovenských a talianskych vydavateľov

Čítanie z diela spisovateľky Jany Bodnárovej

Ilustrátorský workshop Miloša Koptáka s ďeťmi z materských škôl

Prezentácia ilustrátora Miloša Koptáka

Okrúhly stôl o výsledkoch slovensko-dánskeho ilustrátorského workshopu v dánskom Viborgu.

Medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež sa v Bologni koná už po 41. raz. Stretávajú sa tu profesionáli zo sveta tradičných vydavateľských aktivít a nových médií - a práve dotyky tradičného (knižného) a nového (multimediálneho) sú esenciálnym zámerom tohtoročného veľtrhu. Prichádzajú naň vydavatelia, autori, ilustrátori, literárni agenti, tlačiari, distribútori, televízni a filmoví producenti a vysielatelia, aby si tu vymieňali práva na vydávanie detských kníh a multimediálnych projektov.
           Výlučne profesionálne expozície poskytujú pohľad na najnovšie trendy a dávajú príležitosť zhodnocovať obchodné aktivity. Bolonský veľtrh je čoraz významnejším komunikačným priestorom v oblasti neustále sa približujúcich súvislostí medzi rôznymi mediálnymi a produktovými odvetviami, pôsobiacimi na deti. Vlaňajšia ústredná téma veľtrhu - Globálne vzdelávacie iniciatívy - sa stretla s obrovským úspechom, a preto túto iniciatívu rozvíjajú aj tento rok v sofistikovanejších súvislostiach medzinárodných vydavateľských aktivít.

(suba)