Medzinárodný knižný veľtrh v Budapešti sa už po dvanástykrát koná v dňoch 20. – 23. apríla 2005, v čase, keď si kultúrny svet (UNESCO) pripomína Svetový deň kníh a autorských práv (23. apríl).

Čestným hosťom veľtrhu je Rusko a z autorov predovšetkým brazílsky spisovateľ Paolo Coelho. Pozvaných je ďalších 60 zahraničných spisovateľov zo 17 krajín (medzi nimi aj Daniela Kapitáňová), samozrejme množstvo maďarských autorov a osobností z ďalších oblastí vedy a umenia. Veľtrh je príležitosťou prezentovať knižné novinky, je miestom stretnutia sa vydavateľov predovšetkým zo susediacich krajín. Veľtrh sa vníma aj ako intelektuálne fórum regiónu. Organizátori pripravili okolo 200 programov, piaty ročník festivalu európskych debutov, sériu čítačiek nazvanú Veľké čítanie, ktorá má podnietiť renesanciu čitateľskej kultúry, Literárny salón jubilantov, voľbu najpopulárnejšieho maďarského a zahraničného románu tohto festivalu. Prezentuje sa na ňom 210 maďarských a 500 zahraničných vystavovateľov a každoročne sem prichádza okolo 60 tisíc návštevníkov.

Slovenskú republiku bude zastupovať výstavný stánok Literárneho informačného centra. Národná expozícia má rozlohu 32 m2 a prezentovať sa bude 30 slovenských vydavateľov s produkciou vyše 300 knižných titulov.

 

Literárne informačné centrum pripravilo aj dve vlastné sprievodné podujatia:

22. apríla: 14,00 – 15,00 h. – Lehár Hall I

Prezentácia Dejín slovenskej literatúry III od významného literárneho vedca Viliama Marčoka a ďalších spoluautorov. Vydanie diela, v ktorom sú po prvý raz zhodnotené dejiny slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia, sa pokladá za kultúrnu udalosť. Autorský kolektív tu zmapoval základné tendencie vo vývoji povojnovej slovenskej literatúry a po prvý raz priniesol kompletnejšie informácie o alternatívnej, disidentskej, krajanskej a emigrantskej slovenskej literatúre.
Účastníci: prof. Viliam Marčok a doc. Michal Babiak (Bratislava), Dr. Magdolen Balogh (Budapešť), doc. Csaba Gy Kiss (Budapešť), doc. Peter Káša (Pilicsaba). Moderuje Karol Wlachovský.

 

24. apríla: 13,00 – 14,00 h. – Lehár Hall III

Čo nové v Bratislave? – prezentácia najnovších titulov slovenskej literatúry preložených do maďarského jazyka, rozhovory so slovenskými autormi a prekladateľmi.
Účastníci: Ľuba a Dalimír Hajkovci, Jana Juráňová, Erika Horváth, Peter Maczovszký, Juliana Szolnokiová.

Okrem toho 20. apríla o 19.00 hod. bude slávnostná recepcia na Veľvyslanectve SR v Budapešti:

Odovzdanie knižného daru ministra kultúry SR Rudolfa Chmela ministrovi národného kultúrneho dedičstva MR Andrásovi Bozókimu.

Knižné publikácie, ktoré v maďarskom jazyku (preklade) vyšli vo vydavateľstve Kalligram, získali niekoľko prestížnych ocenení z maďarskej strany. Minister kultúry SR Rudolf Chmel sa rozhodol darovať knihy z Kalligramu, ale aj z ďalších slovenských vydavateľstiev, ktoré vydali knihy slovenských autorov v maďarčine s podporou komisie SLOLIA (AB Art, PT, Plectrum, KT Kiádó), ministrovi kultúry MR Andrásovi Bozókimu. Prítomnosť oboch ministrov na slávnostnej recepcii je ohlásená. Knižný dar poputuje do fondov Medzinárodnej knižnice v Budapešti.

Ľubica Suballyová