Zahraniční vydavatelia pri okrúhlom stole

Zástupcovia renomovaných zahraničných vydavateľstiev z USA, Veľkej Británie, Nemecka, Holandska – Ewa Ledóchowiczová, Artur Graboś, bratia Jacek a Marek Lewinsonovci, ktorí sprostredkúvajú odbornú, vedeckú, populárno-náučnú literatúru i beletriu aj pre Slovensko –stretli sa (6. novembra) s priaznivcami tejto literatúry na seminári Knihobranie 2007. Podujatie usporiadalo bratislavské kníhkupectvo Eurobooks, kde nájdete produkciu týchto vydavateľstiev, prípadne si tu knihy zo zahraničných vydavateľstiev môžete objednať. Pri okrúhlom stole sa hovorilo nielen o zameraní a produkcii vydavateľstiev, ale aj o obsahovej a grafickej úrovni titulov, distribúcii a cenotvorbe. V besede s čitateľmi a zástupcami knižníc odzneli aj povzbudzujúce zámery niektorých zahraničných vydavateľstiev, ktoré budú ponúkať školám na Slovensku výhodné podmienky na kúpu učebníc. Ďalším ústretovým krokom bola ponuka recenzných exemplárov knižných noviniek, ktoré možno získať práve prostredníctvom zástupcov zahraničných vydavateľov. Pre nás znela ako hudba ďalekej budúcnosti informácia o silných vydavateľstvách niektorých amerických univerzít, čo prispievajú na rozvoj univerzít, iniciujú a financujú projekty, ktorých výstupom sú knižné publikácie.

    Súčasťou seminára bol aj prvý ročník netradičného výberu najlepších zahraničných titulov za roky 2006/2007. Ako poznamenal hlavný organizátor Karol Fajth: ,,Na jeseň dozrela vo vydavateľstvách najlepšia úroda ľudskej mysle a ducha, preto pripravil Knihobranie s ochutnávkou najlepších značiek z viníc poznania na celom svete.“  100 najlepších titulov vybrala odborná porota a jej rebríček nájdete pod špeciálnym logom Knihobrania na webovej stránke kníhkupectva Eurobooks (www.eurobooks.sk) so základnými údajmi o každej knihe.

 Lýdia Čelková