Vydavateľstvo TAKTIK pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 2006 a ponúka širokú paletu učebných pomôcok najmä pre základné školy. Jeho činnosť predstavuje konateľ Tomáš Divinec.

Počas svojej existencie sme sa vyprofilovali na firmu, ktorá je medzi učiteľmi známa tým, že kladie dôraz na kreativitu, kvalitu a spokojnosť zákazníkov. V roku 2009 sme ako prví na Slovensku vydali pracovné zošity podľa reformovaných školských osnov. Odvtedy sme našu ponuku rozšírili o desiatky titulov. Nájdete v nej učebné pomôcky od zošitov pre materské školy až po 2. stupeň základných škôl.

V súčasnosti náš sortiment pokrýva predmety matematika, slovenský jazyk, geografia, fyzika, chémia, biológia, vlastiveda a prvouka. Z  cudzích jazykov sme pripravili pracovné zošity pre ruský jazyk a  momentálne chystáme nové učebnice a pracovné zošity z angličtiny.

Okrem pracovných zošitov, ktoré používajú na Slovensku tisíce žiakov, vydávame aj ďalšie originálne a jedinečné publikácie. Ide napríklad o Modernú školskú encyklopédiu, v ktorej žiaci nájdu atraktívnym spôsobom spracované témy z vlastivedy, prírodovedy alebo angličtiny. Ďalej sú to slovníky z angličtiny, nemčiny a ruského jazyka obsahujúce kompletnú slovnú zásobu pre komunikačnú úroveň A, ktorú by mali poznať žiaci pri celoslovenskom TESTOVANÍ 9 na ZŠ.

Aj napriek tomu, že pracovné zošity sa kupujú zväčša na konci a na začiatku školského roka, aj počas týchto dní sú všetci naši zamestnanci plne vyťažení, keďže priebežne pripravujeme nové tituly, medzi ktoré momentálne patria napríklad pracovné zošity z literatúry.