Zamarovského cenu dostal Vladimír Babnič

Literárnu cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu si v sále Veľvyslanectva ČR v Bratislave prevzali 3. decembra Robert Kvaček z ČR a Slovák Vladimír Babnič.

Každý druhý rok sa Cena Vojtecha Zamarovského udeľuje aj českému autorovi. Česká Cena Miroslava Ivanova za literatúru faktu sa udeľuje zase každý druhý rok aj slovenskému autorovi.

Obaj ocenení autori si prevzali plastiku a grafický list Petra Galvánka. Roberta Kvačeka predstavil historik Valerián Bystrický, Vladimíra Babniča predseda poroty Slavo Kalný. Obaja tohtoroční laureáti sa vyznali zo svojho obdivu k dielu Vojtecha Zamarovského a poďakovali sa svoje ocenenie práce touto prestížnou cenou.