Multikultúra v nás spolupracuje s Vydavateľstvom Kultúrneho združenia národností a etník SR, ktoré sa od roku 1998 orientuje na literatúru národností SR. Okrem kníh vydávame aj dva časopisy – Arkádia a Mišusori/Myš(u)lienka a pôvodné hrané a dokumentárne filmy na DVD. Orientujeme sa na inakosť, našimi autormi, redaktormi, ilustrátormi či grafikmi sú hlavne zdravotne, sociálne a inak znevýhodnení ľudia.

Medzi popredných autorov poézie patrí Teofil Klas, ktorému práve vychádza zbierka Kozmické ticho. Pre deti sme pripravili zbierku básní Zvedavý krtko od Evy Kopúnkovej a štvrté vydanie leporela Bohuslavy Vargovej Je to tak, a či tak?, tentoraz v slovensko-rómskom prevedení Hin oda avka, vaj avka? Poetka Ružena Šípková má pripravené na vydanie zbierky Periem sa na tridsiatke a Mám doma všetkých okrem seba, ako aj odbornú publikáciu o sociálnej práci s klientmi so schizofréniou.

Kmeňovým prozaikom vydavateľstva je Miroslav Košťany, ktorému sme v tomto roku vydali knihu beletristických súdničiek Trpkosť ľudských pretvárok. Pripravujeme i jeho odbornú publikáciu Šalgočka. Kaštieľ a cirkevné pamiatky. Vydávame aj esejistické a publicisticko-historické knihy Drasticha – jeho novým titulom budú Tajomstvá Stredomoria. Ďalším prozaikom je Ján Šándor, ktorému do konca roka vyjdú poviedkové knihy Zo života rómskych žien a Sar dživen o Roma / Ako žijú Rómovia.