Predseda Kanadského slovenského inštitútu Ondrej Miháľ (1956), rodák z  vojvodinského Silbašu, ktorý žije takmer 40 rokov v  Kanade, ale stále sa hlási k  svojim slovenským koreňom, uskutočnil v  marci doslova šnúru prezentácií svojich kníh naprieč Slovenskom. Vo všetkých publikáciách sa venuje životu a tradíciám svojej národnej menšiny, ktorá sa cez Dolnú zem dostala až za Atlantik a všade si dokázala vytvoriť dôstojné životné podmienky len vďaka svojej pracovitosti. Touto vlastnosťou sa vyznačuje aj autor, povolaním novinár, o  čom svedčí naozaj pekná kôpka kníh, ktoré nielen napísal, ale aj zozbieral do nich bohatý dokumentačný a obrazový materiál. V  bratislavskom Klube slovenských spisovateľov Ondrej Miháľ prezentoval (7.  marca) dvojjazyčnú anglicko-slovenskú publikáciu Vojvodinskí Slováci v Kanade, o týždeň (14.  marca) na Generálnom biskupskom úrade ECAV v  Bratislave knihu Náboženský život Slovákov v Kanade. Kanadský slovenský inštitút pripravil pri príležitosti 150.  výročia narodenia najvýznamnejšieho vojvodinského slovenského realistického autora Gustáva Maršalla Petrovského (1862 – 1916) prvý preklad jeho románu Spod závejov amerických do angličtiny, ktorý predstavili 15. marca v Martine.