Básnik, publicista a vydavateľ Oleg Pastier získaval prvé vydavateľské skúsenosti v disente s časopismi Kontakt, Fragment a Fragment K. V súčasnosti v svojom vydavateľstve F. R. & G. spolu s manželkou Ľudmilou vydávajú už 20 rokov literárny časopis Fragment (teraz už bez K), popri ktorom vznikla aj knižná edícia. V nej vychádzajú texty, ktoré pokladajú za dôležité, potrebné a dobré.
Na jeseň sa z vydavateľskej dielne F. R. & G. k čitateľom dostali knihy J. Štrassera Čítam…, J. Litváka Oranžová tráva a debut J. Púčeka Kameň v kameni, o ktorých sme už priniesli recenzie. V decembri sa objavila druhá básnická zbierka I. Ruttkayovej Hadia žena, ktorá otvára otázky kultúrnych symbolov a symboliky a spochybňuje zažité vnímanie stereotypov vo vzťahoch všetkých typov. Fanúšikov mimoriadne plodného autora a experimentátora D. Heviera poteší novinka Dýchanie: znakov & čiar, J. Mihalkovič sa po trojročnom mlčaní čitateľom opäť prihovára básňami, prekladmi a esejami Listové tajomstvá II. O. Pastier s J. Púčekom zostavili výber básní, esejí a listov Ivana Kormana. Doplnili ho o rozhovory s pamätníkmi a v knihe I. Korman: Štrbiny predstavujú 10 rokov po jeho smrti nielen zložitú povahu „nezlomiteľného zlomeného“ človeka, ale najmä spôsob, akým dokázal vo svojej vnútornej emigrácii prežiť. Najhorúcejšou novinkou je kniha samého vydavateľa Za ozvenou tichých hlasov II. s podtitulom Päť scenárov, päť koláží. Je to druhý zväzok „rodinného striebra“ (prvý vyšiel roku 2011 a mal podtitul Šesť príbehov, šesť koláží). Oleg Pastier v ňom „putuje“ od februára 1948 dejinami kľúčových udalostí, ktoré určovali morálnu kvalitu, ale aj zlyhania malého národa v srdci Európy. V piatich príbehoch-scenároch prežijeme brutálne roky päťdesiate, augustovú okupáciu v roku 1968, začiatok normalizácie, sviečkovú manifestáciu z roku 1988 a pád komunizmu v novembri 1989. Nejde o historický dokument, ale scenáristický pokus o rekonštrukciu našich novodobých dejín cez príbehy obyčajných i neobyčajných ľudí, ktorí boli „pri tom“ – a rozhodli sa rozprávať. V edičnom pláne na tento rok sú eseje Juraja Mojžiša Ako po masle, básnická zbierka nedávno zosnulého experimentátora M. Kubicu Pár básní na nič, textová koláž I. Kadlečíka a O. Pastiera Krúženie, korešpondencia Osamelých bežcov, súbor rozhovorov, „odbočení“ a návratov D. Dušeka Počúvať je zadarmo a niekoľko „bonusových“ prekvapení… Knihy z F. R. & G. spoznáte na prvý pohľad vďaka nevtieravému elegantnému dizajnu.