Zasadnutie Komisie SLOLIA v júni 2004

Komisia SLOLIA pracuje v súčasnosti v zložení: Ján Buzássy, Jozef Bžoch, Marián Hatala, Michal Hvorecký, Anton Hykisch, Eva Palkovičová a Vladimír Petrík.

Na zasadnutí v júni 2004 sa oboznámila so 4 knihami, ktoré vyšli v období posledných troch mesiacov od jej marcového zasadnutia:

román Ladislava Ťažkého Evanjelium čatára Matúša v preklade Gustava Justa do nemčiny (Wiener Blut) vydalo viedenské vydavateľstvo Mandelbaum

román Rudolfa Slobodu Jeseň v preklade Zrinky Kovacevic a Marie Kursar do chorvátčiny (Jesen) vydalo záhrebské vydavateľstvo Disput

knihu Roger Krowiak trinástich slovenských autorov preložilo do češtiny takisto 13 českých autorov a prekladateľov; vydalo ju brnianske vydavateľstvo Petrov

divadelnú hru Evy Maliti-Fraňovej Krcheň nesmrteľný v preklade Niny Šuľginy do ruštiny (Koršak bessmertnyj), ktorá vyšla v časopise Sovremennaja dramaturgija 2/2004 v Moskve.

Komisia na júnovom zasadnutí prerokovala 11 žiadostí o poskytnutie podpory, z toho deviatim vydavateľstvám navrhla udeliť finančnú dotáciu v celkovej výške 414.000,- Sk. Sú to nasledujúce vydavateľstvá:

Vydavateľstvo Anfora, Miláno: Pavel Vilikovský: Večne je zelený...(E´sempre verde...), preklad Alessandra Mura

Vydavateľstvo Spolok Slovákov v Poľsku, Krakow: Pavel Vilikovský: Večne je zelený... (Wiecznie zielony...), preklad Jozef Waczkow

Vydavateľstvo Arco GmbH, Wuppertal: Dušan Šimko: Esterházyho lokaj (Esterházys Lakai), preklad Ute Rassloff

Vydavateľstvo Belfast Historical and Educational Association, Belfast: Laco Novomeský: Slovak Spring (výber z básnického diela), preklad John Minahane

Vydavateľstvo Nowa edukacja, Tarnobrzeg: Dušan Taragel a Jozef Gertli Danglár: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodzicow), preklad Tomasz Grabinsky

Vydavateľstvo Baltijskije sezony, S. Petrohrad: Osvald Zahradník: Sólo pre bicie hodiny výber z 8 divadelných hier (Solo dlja časov s boem,), preklad Oleg Malevič a Viktoria Kamenska

Vydavateľstvo Host, Brno: Samko Tále: Kniha o cintoríne (Kniha o hřbitově), preklad Miroslav Zelinský

Vydavateľstvo Arista Josef Šmatlák, Praha: Antológia protivojnovej poézie Mor ho! (500 básní od 150 básnikov), preklad Martin Kučera

Vydavateľstvo MATOM, Sofia: Ľubomír Feldek: Slnečnice odlietajú na juh (Slančogledite otlitat na jug), preklad Dimitar Stefanov.

Po tomto zasadnutí Komisie SLOLIA vzrástol počet titulov, ktorým bola udelená dotácia na celkových 173, z nich je v súčasnosti 131 realizovaných.