Poprední numizmatici, historici a archeológovia predstavili v  bohato ilustrovanej publikácii Platidlá na Slovensku (Národná banka Slovenska 2011) vývoj, vzhľad, formu i úlohu platidiel na našom území od najstarších čias po súčasnosť. Historickú exkurziu začali dávnovekom a doložili poznatkami z archeologických nálezísk. Venovali pozornosť keltským minciam, najmä v  súvislosti s  objavom prvej mince s menom náčelníka – Biatec, byzantským i  rímskym minciam aj  slovanským železným hrivnám. Neskôr približujú mince denárovej, grošovej, toliarovej meny, ako aj platidlá konvenčnej meny, rakúskej i  rakúsko-uhorskej korunovej meny až po vznik Československa. Na pozadí historických udalostí načrtli problémy s  formovaním prvej československej meny v rokoch 1919 – 1939, po rozpade republiky predstavili vznik koruny slovenskej (Ks) s  platnosťou do roku 1945. Povojnovú etapu charakterizovalo vylúčenie cudzích platidiel z obehu, zjednotenie meny a zavedenie koruny (Kčs) viazanej na americký dolár (po menovej reforme roku 1953  viazanej na rubeľ). Novú etapu po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sprevádzala výmena obeživa, predstavenie nových bankoviek a ich ochrana pred falšovaním. Historický prierez rozmanitými platidlami končí v  publikácii vznikom eurozóny a  zavedením eura na Slovensku roku 2009  i  prehľadom cudzích peňazí, ktoré u nás platili v období 1918 – 1998. Každú vývojovú etapu platidiel autori knihy dokumentovali ukážkami mincí, bankoviek, pamätných a zberateľských mincí, zhodnotili technickú aj výtvarnú stránku platidiel, používanie motívov… Dôležitým doplnkom odborných textov je výkladový terminologický slovník a rozsiahla bibliografia. Reprezentačná a najmä užitočná publikácia vyšla v slovensko-anglickej verzii.