Nielen pre odborníkov, ale pre všetkých, čo sa zaujímajú o počasie, klimatické zmeny či meteorologické analýzy počasia, je venovaná publikácia Pavla Matejoviča Zima A. D. 1500-2010 (Veda). Autor sa v nej sústredil na charakteristické znaky zím v Európe a na Slovensku v rozpätí vyše 500 rokov. Opieral sa o známe výsledky výskumu tohto obdobia a doplnil ich o archívne materiály. Pozornosť si zaslúžia zaujímavosti z rekonštrukcie zím v minulosti, keď sa neuskutočňovali meteorologické pozorovania (využitie prírodných identifikátorov, ako reakcie viniča na chladné zimy a pod., rôzne dokumenty, ako kroniky, kalendáre, denníky, prosby-modlitby, piesne, dobové krajinomaľby s témou zimy či záznamy ekonomického charakteru). Autor charakterizoval zimy v jednotlivých storočiach a zamyslel sa aj nad prognózou o možných podobách budúcich zím. V závere knihy je séria príloh so štatistickými údajmi z klimatického archívu Slovenského hydrometeorologického ústavu a terminologický slovníček.