Záverečná prezentácia jarných štipendistov Vyšehradského fondu

Pozrite si z nej malú obrazovú skratku:

 

http://makeagif.com/i/VHdPus