Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok vstúpil tento rok do svojho 8. ročníka. Mestská knižnica mesta Piešťany, RTVS a Mesto Piešťany pripravilo pre deti aj dospelých od 20. do 23. mája štvordňový maratón rozhlasových rozprávok, divadelných predstavení, vernisáží a výtvarných dielní.

Rozhlasové rozprávky posudzovala detská aj odborná porota – v kategórii rozprávkových hier sa detskej porote zapáčila rozprávka Boženy Němcovej v autorskej adaptácii Nade Uličnej Čertov kamarát. Odborná porota vybrala hru Jána Uličianskeho Leonardo, kocúr z ulice. V kategórii monologických rozprávok udelila detská porota najviac zlatých orieškov rozprávkovému príbehu Dafnis a Chloé v úprave Beaty Panákovej, dospelí ocenili Popolušku Márie Ďuríčkovej z časopisu Slniečko v dramaturgii Beaty Panákovej.

V tomto roku Literárne informačné centrum po prvý raz udelilo Cenu Márie Ďuríčkovej za mimoriadny autorský prínos v tvorbe literárnych textov pre deti. Z rúk riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej si túto cenu počas záverečného festivalového večera prevzal spisovateľ Daniel Hevier. Grafický dizajn ceny navrhol Matúš Lelovský a autormi originálov knižných ilustrácií boli Martina Matlovičová, Vladimír Král a Miloš Kopták.

Na festivale si ocenenia preberali aj deti – 32 víťazov celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorú pri príležitosti autorkiných nedožitých 95. narodenín vyhlásili Literárne informačné centrum s redakciou časopisu Slniečko, vydavateľstvá Buvik a SPN – Mladé letá. Výstave ocenených prác, slávnostnému odovzdávaniu cien a vystúpeniu divadielka TUŠ otvoril svoje brány Dom umenia v Piešťanoch.