Profesor Karol Horák považuje každú dobrú knihu za zázrak v prítomnom čase. V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave to 26. februára z jeho hodnotenia platilo aj o básnickej zbierke Emila Holečku Petrolejka v daždi (Veda). Knižnú novinku okrem neho uviedol predseda SSS Ján Tužinský a  literárna vedkyňa Ľubica Suballyová. Medzi čitateľov ju vyslali autor spolu so spisovateľkou Gabrielou Rothmayerovou zapálením petrolejky…