Zbierka poviedok Etely Farkašovej v nemčine

V marci vyšla vo viedenskom vydavateľstve Löcker zbierka poviedok Etely Farkašovej EinganzgewöhnlicherTag und andere Erzählungen. Kniha obsahuje štrnásť poviedok slovenskej autorky jednak zo staršieho, jednak z novšieho obdobia, takže naznačuje líniu autorského vývinu tejto prozaičky. Okrem titulnej prózy Celkom obyčajný deň vydavateľ zaradil do knihy poviedky Výlet so sestričkou, Pamäť tejto záhrady, Káva s Bachom, čaj so Chopinom, Kde je Autinka, Kôrovatenie, Dennodenná nekonečnosť, Jazvy noci, Zdvojovania, Premena, Prelínanie, Keď tiahnu divé husi a Pokus o stvorenie. Ako sa zdôrazňuje na obálke knihy, Etela Farkašová sa sústreďuje na zobrazovanie života modernej ženy v jej väzbe na rodinu i na širšie sociálne okolie, častá je u nej téma medziľudských vzťahov, ako aj človeka, ktorý s hendikepom alebo ktorý sa ocitá v situáciách rôzneho ohrozenia a zneistenia.

obálka knihy Ein  ganzgewohnlicher Tag und Erzahlung